Дарители по кампания - ДА ПОМОГНЕМ НА МЕГИ


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

28.97 лв. преди 4 месеца
88.08 лв. преди 5 месеца
14.24 лв. преди 5 месеца
15.97 лв. преди 5 месеца
14.07 лв. преди 6 месеца
Shape