Одобрено изплащане


Изплатена сума към бенефициента: 1100 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.

Приятели изисквам плащане към дарителската сметка за продължаващо лечение. Проформата е на стойност 25 000 евро.

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели