Да помогнем на Милена да пребори рака! Let's help Milena beat cancer!

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Да помогнем на Милена да пребори рака! Let's help Milena beat cancer!

856 Дарители
31400.05 EUR дарени от 46016 EUR
Бенефициент
Милена Яворова Костова
Крайна дата
Край след 70 дни
Налична сума
4247.87 EUR
Милена Яворова Костова организира кампания за Милена Яворова Костова
Край след 70 дни
Налична сума
4247.87 EUR

Моля за помощта ви мили хора , за да мога да довърша лечението си и да отгледам децата си. Малката ми дъщеричка е на 8г и има нужда от мен!!!

Здравейте, казвам се Милена Костова на 40 години .Имам 2 деца момиченце на 8годинки и син на 20 години .Мария и Любославчо.

Лятото ме диагностицираха в Исул с диагноза рак на панкреаса и разсейки в черният дроб , 4ти стадии ,последен! Започнах терапия в Исул и подадохме всички медицински документи за второ мнение в болница Анадолу в Инстанбул.Там след провеждане на 5D скенер и генно изследвне на тумора подвърдиха диагнозата и препоръчаха поставяне на порт катетар под рамото.В него ми правят вливанията като така запазват вените ми от постоянното поставяне на абокати.

Предложиха ми по агресивн терапия и започнах химиотерапия в болницата в Инстанбул.Всяка втора седмица ходим там и ми включват 3 препарата, който изтичат за  7часа в болницата , а 4 тия ми го слагат в една чантичка на врата и той изтича за 48 часа.Туморните ми маркери започнаха да падат и има резултат , но ми предстоят още 2 вливания и 5D скенер .След това лечението ще продължи, но още не знам в какво се състой, защото зависи от резултатите на скенера.

Сумата за лечение е непосилна за моето семейство и затова моля всеки, който може да дари дори и минимална сума ще ми помогне много.Всяка терапия е на стойност 1500 евро.Скенера също се заплаща.

Благодаря предварително на всеки съпричастен и нека ви се върне доброто и здравето не ви подмине !!! 

I am asking for your help dear people , so I can finish my treatment and raise my children. My little daughter is 8 years old and needs me!!!

Hello, my name is Milena Kostova 40 years old .I have 2 children a girl 8 years old and a son 20 years old .Maria and Luboslavcho.

In the summer I was diagnosed in Issul with pancreatic cancer and dissections in the liver , 4th stage , last ! I started therapy in Isul and we submitted all medical documents for a second opinion in Anadolu hospital in Istanbul.There after 5D scanner and genetic testing of the tumor they confirmed the diagnosis and recommended a port catheter under my shoulder.In it they do the infusions thus saving my veins from constant insertion of abacates.

They suggested a more aggressive therapy and I started chemotherapy at the hospital in Istanbul.Every other week I go there and they put 3 drugs on me that expire in 7hours at the hospital , and 4 of these they put in a bag around my neck and it expires in 48 hours.My tumor markers have started to drop and there is a result , but I have 2 more infusions and a 5D scanner .After that the treatment will continue but I don't know what it consists of yet because it depends on the scanner results.

The amount of treatment is unaffordable for my family so please anyone who can donate even a minimal amount will help me a lot.Each treatment is worth 1500 euros.The scanner is also paid for.

Thank you in advance to everyone sympathetic and may the good come back to you and health not pass you by !!!

Виж още
Новини
20-ти юни 2024
Милена Яворова Костова организира кампания за Милена Яворова Костова
Одобрено изплащане Approved repayment
Здравейте , Миналата седмица бях на 5скенер и терапия и изисквам сумата от разходите по хотела.След малко тръгвам за Инстанбул .Утре ще ми правят... Hi , I had 5 scanner and therapy last week and I demand the amount of the hotel expenses.I am leaving for Istanbul in a little while .Tomorrow I will...
159.55 EUR Възстановени средства за разходи
0.61 EUR Транзакционна такса
4-ти юни 2024
Милена Яворова Костова организира кампания за Милена Яворова Костова
Призовавам за помощ добри хора ! I call for help good people !
Здравейте мили хора , В събота завърших 3тия си курс химиотерапия и на 12 Юни ми предстой 5D скенер.Докторката каза , че и да бъдат добри резулта... Hello dear people , On Saturday I finished my 3rd course of chemotherapy and on June 12 I will have a 5D scan.The doctor said that even if the scan re...
 
3-ти юни 2024
Милена Яворова Костова организира кампания за Милена Яворова Костова
Одобрено изплащане Approved repayment
Здравейте , В събота се върнах от болницата в Инстанбул.Завърших 3ия си курс химиотерапия , тя се състой от 6 вливания и на 12 юни предстой 5 D с... Hello , I returned from the hospital in Instanbul on Saturday.I finished my 3rd course of chemotherapy , it consists of 6 infusions and on June 12 I w...
240 EUR Възстановени средства за разходи
0.61 EUR Транзакционна такса
Виж всички

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.