Дарители по кампания - Да помогнем на Милена да пребори рака!


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

48.75 лв. преди 8 часа
171 лв. преди 1 ден
48.67 лв. преди 1 ден
19.18 лв. преди 2 дни
48.75 лв. преди 2 дни
48.64 лв. преди 2 дни
48.05 лв. преди 2 дни
96.25 лв. преди 3 дни
9.35 лв. преди 3 дни
392.75 лв. преди 3 дни
9.34 лв. преди 3 дни
4.42 лв. преди 3 дни
48.89 лв. преди 3 дни
23.78 лв. преди 3 дни
19.2 лв. преди 3 дни
19.24 лв. преди 3 дни
19.18 лв. преди 4 дни
48.67 лв. преди 5 дни
427.27 лв. преди 5 дни
48.75 лв. преди 6 дни
58.51 лв. преди 6 дни
19.17 лв. преди 6 дни
4.43 лв. преди 6 дни
9.35 лв. преди 1 седмица
48.75 лв. преди 1 седмица
146.8 лв. преди 1 седмица
38.9 лв. преди 1 седмица
29.03 лв. преди 1 седмица
18.89 лв. преди 1 седмица
475 лв. преди 1 седмица
4.16 лв. преди 1 седмица
13.72 лв. преди 1 седмица
98.3 лв. преди 1 седмица
147.25 лв. преди 1 седмица
9.25 лв. преди 1 седмица
9.33 лв. преди 1 седмица
19.2 лв. преди 1 седмица
98 лв. преди 1 седмица
88.15 лв. преди 1 седмица
11.32 лв. преди 2 седмици
1099.82 лв. преди 2 седмици
48.67 лв. преди 2 седмици
2806.75 лв. преди 2 седмици
18.48 лв. преди 2 седмици
7.38 лв. преди 2 седмици
2060.33 лв. преди 2 седмици
19.2 лв. преди 2 седмици
9.33 лв. преди 2 седмици
29.05 лв. преди 2 седмици
28.98 лв. преди 2 седмици
146.57 лв. преди 2 седмици
19.18 лв. преди 2 седмици
48.75 лв. преди 2 седмици
196.5 лв. преди 2 седмици
38.9 лв. преди 2 седмици
22.15 лв. преди 2 седмици
29.05 лв. преди 2 седмици
9.34 лв. преди 2 седмици
4.37 лв. преди 2 седмици
9.34 лв. преди 2 седмици
19.18 лв. преди 2 седмици
4.41 лв. преди 2 седмици
48.71 лв. преди 2 седмици
4.42 лв. преди 2 седмици
48.64 лв. преди 2 седмици
98 лв. преди 2 седмици
48.75 лв. преди 2 седмици
19.2 лв. преди 2 седмици
9.35 лв. преди 2 седмици
47.23 лв. преди 2 седмици
4.42 лв. преди 2 седмици
97.92 лв. преди 2 седмици
48.55 лв. преди 2 седмици
9.33 лв. преди 2 седмици
48.67 лв. преди 2 седмици
38.84 лв. преди 2 седмици
19.18 лв. преди 2 седмици
19 лв. преди 2 седмици
0.48 лв. преди 2 седмици
48.89 лв. преди 2 седмици
9.31 лв. преди 2 седмици
48.75 лв. преди 2 седмици
28.98 лв. преди 2 седмици
98 лв. преди 2 седмици
19.17 лв. преди 2 седмици
9.33 лв. преди 2 седмици
46.74 лв. преди 2 седмици
48.67 лв. преди 2 седмици
19.2 лв. преди 2 седмици
19.2 лв. преди 3 седмици
28.98 лв. преди 3 седмици
491.92 лв. преди 3 седмици
5.41 лв. преди 3 седмици
166.95 лв. преди 3 седмици
9.33 лв. преди 3 седмици
19.2 лв. преди 3 седмици
48.75 лв. преди 3 седмици
19.15 лв. преди 3 седмици
48.67 лв. преди 3 седмици
48.21 лв. преди 3 седмици
38.9 лв. преди 3 седмици
48.73 лв. преди 3 седмици
19.24 лв. преди 3 седмици
14.26 лв. преди 3 седмици
38.87 лв. преди 3 седмици
29.05 лв. преди 3 седмици
29.03 лв. преди 3 седмици
4.21 лв. преди 3 седмици
97.92 лв. преди 3 седмици
47.12 лв. преди 3 седмици
4.42 лв. преди 3 седмици
4.42 лв. преди 3 седмици
9.33 лв. преди 3 седмици
14.27 лв. преди 3 седмици
18.75 лв. преди 3 седмици
28.66 лв. преди 3 седмици
97.92 лв. преди 3 седмици
9.08 лв. преди 3 седмици
19.2 лв. преди 3 седмици
19.2 лв. преди 3 седмици
9.33 лв. преди 3 седмици
4.42 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
98 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
37.64 лв. преди 3 седмици
19.2 лв. преди 3 седмици
19.18 лв. преди 3 седмици
Shape