Дарители по кампания - Да помогнем на Милена да пребори рака!


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

19.15 лв. преди 2 седмици
98.3 лв. преди 2 седмици
48.87 лв. преди 2 седмици
14.27 лв. преди 2 седмици
19.18 лв. преди 2 седмици
97.92 лв. преди 2 седмици
48.41 лв. преди 2 седмици
4.37 лв. преди 2 седмици
48.9 лв. преди 2 седмици
29.03 лв. преди 2 седмици
97.77 лв. преди 2 седмици
19.06 лв. преди 2 седмици
24.12 лв. преди 2 седмици
19.18 лв. преди 2 седмици
4.44 лв. преди 2 седмици
37.91 лв. преди 2 седмици
48.75 лв. преди 2 седмици
4.42 лв. преди 2 седмици
48.12 лв. преди 2 седмици
19.2 лв. преди 2 седмици
97.77 лв. преди 2 седмици
19.14 лв. преди 2 седмици
97.98 лв. преди 2 седмици
117.7 лв. преди 2 седмици
95.31 лв. преди 2 седмици
48.75 лв. преди 2 седмици
48.81 лв. преди 2 седмици
97.92 лв. преди 2 седмици
48.67 лв. преди 2 седмици
48.67 лв. преди 2 седмици
9.35 лв. преди 2 седмици
28.98 лв. преди 2 седмици
98 лв. преди 2 седмици
19.12 лв. преди 2 седмици
9.33 лв. преди 2 седмици
48.75 лв. преди 2 седмици
24.15 лв. преди 2 седмици
19.2 лв. преди 2 седмици
7.38 лв. преди 2 седмици
294.32 лв. преди 2 седмици
19.2 лв. преди 2 седмици
18.82 лв. преди 3 седмици
48.75 лв. преди 3 седмици
9.38 лв. преди 3 седмици
95 лв. преди 3 седмици
147.25 лв. преди 4 седмици
9.35 лв. преди 4 седмици
9.09 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
190 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
624.63 лв. преди 1 месец
48.71 лв. преди 1 месец
18.89 лв. преди 1 месец
31.59 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
6197.44 лв. преди 1 месец
196.5 лв. преди 1 месец
245.19 лв. преди 1 месец
32.1 лв. преди 1 месец
48.67 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
14.27 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
23.65 лв. преди 1 месец
18.85 лв. преди 1 месец
14.26 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 2 месеца
196.05 лв. преди 2 месеца
293.65 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
196.35 лв. преди 2 месеца
19.12 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
1893.23 лв. преди 2 месеца
97.92 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
294.5 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
171 лв. преди 2 месеца
48.67 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
48.64 лв. преди 2 месеца
48.05 лв. преди 2 месеца
96.25 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
392.75 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
48.89 лв. преди 2 месеца
23.78 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
19.24 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
48.67 лв. преди 2 месеца
427.27 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
58.51 лв. преди 2 месеца
19.17 лв. преди 2 месеца
4.43 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
146.8 лв. преди 2 месеца
38.9 лв. преди 2 месеца
29.03 лв. преди 2 месеца
18.89 лв. преди 2 месеца
475 лв. преди 2 месеца
4.16 лв. преди 2 месеца
13.72 лв. преди 2 месеца
98.3 лв. преди 2 месеца
147.25 лв. преди 2 месеца
9.25 лв. преди 2 месеца
9.33 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
98 лв. преди 3 месеца
88.15 лв. преди 3 месеца
11.32 лв. преди 3 месеца
1099.82 лв. преди 3 месеца
48.67 лв. преди 3 месеца
2806.75 лв. преди 3 месеца
18.48 лв. преди 3 месеца
7.38 лв. преди 3 месеца
2060.33 лв. преди 3 месеца
Shape