Дарители по кампания - Да помогнем на Милена да пребори рака!


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

19.2 лв. преди 3 месеца
9.33 лв. преди 3 месеца
29.05 лв. преди 3 месеца
28.98 лв. преди 3 месеца
146.57 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
196.5 лв. преди 3 месеца
38.9 лв. преди 3 месеца
22.15 лв. преди 3 месеца
29.05 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
4.37 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
4.41 лв. преди 3 месеца
48.71 лв. преди 3 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
48.64 лв. преди 3 месеца
98 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
47.23 лв. преди 3 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
97.92 лв. преди 3 месеца
48.55 лв. преди 3 месеца
9.33 лв. преди 3 месеца
48.67 лв. преди 3 месеца
38.84 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
19 лв. преди 3 месеца
0.48 лв. преди 3 месеца
48.89 лв. преди 3 месеца
9.31 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
28.98 лв. преди 3 месеца
98 лв. преди 3 месеца
19.17 лв. преди 3 месеца
9.33 лв. преди 3 месеца
46.74 лв. преди 3 месеца
48.67 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
28.98 лв. преди 3 месеца
491.92 лв. преди 3 месеца
5.41 лв. преди 3 месеца
166.95 лв. преди 3 месеца
9.33 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
19.15 лв. преди 3 месеца
48.67 лв. преди 3 месеца
48.21 лв. преди 3 месеца
38.9 лв. преди 3 месеца
48.73 лв. преди 3 месеца
19.24 лв. преди 3 месеца
14.26 лв. преди 3 месеца
38.87 лв. преди 3 месеца
29.05 лв. преди 3 месеца
29.03 лв. преди 3 месеца
4.21 лв. преди 3 месеца
97.92 лв. преди 3 месеца
47.12 лв. преди 3 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
9.33 лв. преди 3 месеца
14.27 лв. преди 3 месеца
18.75 лв. преди 3 месеца
28.66 лв. преди 3 месеца
97.92 лв. преди 3 месеца
9.08 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
9.33 лв. преди 3 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
98 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
37.64 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
4.41 лв. преди 3 месеца
6.39 лв. преди 3 месеца
24.15 лв. преди 3 месеца
96.8 лв. преди 3 месеца
48.71 лв. преди 3 месеца
38.81 лв. преди 3 месеца
78.3 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
23.78 лв. преди 3 месеца
29.05 лв. преди 3 месеца
19.14 лв. преди 3 месеца
9.33 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
9.08 лв. преди 3 месеца
48.9 лв. преди 3 месеца
96.25 лв. преди 3 месеца
29 лв. преди 3 месеца
14.27 лв. преди 3 месеца
48.71 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
8.92 лв. преди 3 месеца
97.92 лв. преди 3 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
24.12 лв. преди 3 месеца
28.98 лв. преди 3 месеца
68.29 лв. преди 3 месеца
38.87 лв. преди 3 месеца
1998.33 лв. преди 3 месеца
48.21 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
48.71 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
48.71 лв. преди 3 месеца
23.78 лв. преди 3 месеца
48.71 лв. преди 3 месеца
48.64 лв. преди 3 месеца
48.75 лв. преди 3 месеца
29 лв. преди 3 месеца
28.63 лв. преди 3 месеца
19.15 лв. преди 3 месеца
19.15 лв. преди 3 месеца
29.03 лв. преди 3 месеца
48.67 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
Shape