Да помогнем на Милена да пребори рака! Let's help Milena beat cancer!

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
856 Дарители
31400.05 EUR дарени от 46016 EUR
Бенефициент
Милена Яворова Костова
Крайна дата
Край след 70 дни
Налична сума
4247.87 EUR
Милена Яворова Костова организира кампания за Милена Яворова Костова
Край след 70 дни
Налична сума
4247.87 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

16-ти ноември 2023
Това са средства за две химиотерпии .Толкова ни предстоят и след това следва 5D скенер . Сега сме в болницата и влизам на терапия ! That's funds for two chemotherapy .That's what we have to do and then next is 5D scanner . Now we are in the hospital and going into therapy !
Документи Общо: 1 документа
5880 BGN Плащане по фактура
40 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.