Одобрено изплащане


Плащане по фактура: 469.4 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.
Фактура:   Виж Документa

Фактура:   Виж Документa


Това са разходите ми в хотела докато бях на хииотерапия в Турция. Един ден ви вливат 7 часа в болницата и после ми слагат ефизойр ( малка банка ) в торбичка на врата и чакам в хотела 48 часа да изтече.Престоями в хотела е общо 3 нощувки!

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели