Да помогнем на Милена да пребори рака! Let's help Milena beat cancer!

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
868 Дарители
31917.11 EUR дарени от 46016 EUR
Бенефициент
Милена Яворова Костова
Крайна дата
Край след 40 дни
Налична сума
1501.16 EUR
Милена Яворова Костова организира кампания за Милена Яворова Костова
Край след 40 дни
Налична сума
1501.16 EUR

Одобрено изплащане Одобрено изплащане

20-ти май 2024
Вчера се върнаф от химиогерапия в Турция.Изисквам сумата за хотела която е на стойност 270 евро.На 30 .05 отново заминавам на 6та терапия от 3 курс на лечение и следва 5Де скенер! Yesterday I came back from the chemotherapy in Turkey.I demand the amount for the hotel which is worth 270 euros.On 30 .05 I am going again for the 6th treatment of the 3rd course of treatment and next 5De scanner!
Документи Общо: 1 документа
527 BGN Възстановени средства за разходи
1.2 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.