Да помогнем на Милена да пребори рака! Let's help Milena beat cancer!

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
868 Дарители
31917.11 EUR дарени от 46016 EUR
Бенефициент
Милена Яворова Костова
Крайна дата
Край след 41 дни
Налична сума
1501.16 EUR
Милена Яворова Костова организира кампания за Милена Яворова Костова
Край след 41 дни
Налична сума
1501.16 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

8-ми юли 2024
Здравейте , Изисквам сумата от хотела снощи в хотел Байрамоглу !Днес бях на вливане завърших си първият цикъл от новата терапия която ще е с продължителност 3 месеца .Първият мина остават още 2 и 5D скенер . Благодаря и бъдете здрави !!! Hi , I request the amount from the hotel last night at the hotel Bairamoglu !Today I was on infusion I finished my first cycle of the new therapy which will be 3 months long .First mine still 2 more to go and 5D scanner . Thanks and be healthy !!!
Документи Общо: 1 документа
80.21 EUR Възстановени средства за разходи
0.75 EUR Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.