Дарители по кампания - Да помогнем на Мира


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

14.26 лв. преди 1 седмица
105.88 лв. преди 2 седмици
9.35 лв. преди 2 седмици
9.35 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
9.25 лв. преди 1 месец
8.91 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
48.71 лв. преди 1 месец
18.62 лв. преди 1 месец
58.6 лв. преди 1 месец
29 лв. преди 1 месец
29.03 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
19.22 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
29.05 лв. преди 1 месец
48.64 лв. преди 1 месец
97.92 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
18.6 лв. преди 1 месец
38.81 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
18.92 лв. преди 1 месец
24.12 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
13.98 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
4.22 лв. преди 1 месец
2.46 лв. преди 1 месец
9.06 лв. преди 1 месец
48.67 лв. преди 1 месец
88.08 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
2.45 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
4.11 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
21.15 лв. преди 1 месец
29.05 лв. преди 1 месец
29.05 лв. преди 1 месец
6.36 лв. преди 1 месец
68.4 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
43.72 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
19.17 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
97.92 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
18.8 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
4.4 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
48.73 лв. преди 1 месец
14.26 лв. преди 1 месец
28.63 лв. преди 1 месец
19.25 лв. преди 1 месец
13.98 лв. преди 1 месец
78.3 лв. преди 1 месец
29 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
58.55 лв. преди 1 месец
14.25 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
8.91 лв. преди 1 месец
4.41 лв. преди 1 месец
97.77 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
18.62 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
Shape