Да помогнем на Ники да проходи

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Да помогнем на Ники да проходи

27 Дарители
3938.54 лв. дарени от 6630 лв.
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Организатор
Анна Златева
Бенефициент
Николай Николаев Мицов
Крайна дата
Приключила
Налична сума
0 лв.
Анна Златева организира кампания за Николай Николаев Мицов
Приключила
Налична сума
0 лв.

Ники е дълго чакано дете,роден в термин и изписан с нормални рефлекси и тонус.Но след трета задължителна ваксинация със Хексацима и Синфлорикс получи т.нар. инфантилни спазми,изразяващи се с присвиване на ръцете и краката и обръщане на очите.Тогава беше едва на 6м.След направен ядрено-магнитен резонанс,се установи голяма киста в лява хемисфера и още две по малки пак отляво,както и разширен ветрикул,а също така и хипоплазия на корпус калозум.Сега той вече е на 6г. И все още няма самостоятелен седеж и не може да върви.Налага се да му се направи втора Фибротомия която струва-6630лв. И ще бъде направена от проф.Назаркин в Сърбия.Майката си гледа сама това ангелче и сумата която и определят е непосилна за нея.Искам като нейна близка приятелка и майка също на син да и помогнем,да дадем една детска усмивка на Ники.

Виж още
Новини
9-ти март 2023
Анна Златева организира кампания за Николай Николаев Мицов
Одобрено изплащане
Поради изтегляне на датата за интервенцията на Ники в Сърбия ги прехвърлям в дарителската му сметка.Много успех му желая и нека Господ е с него.
3937.34 лв. Изплатена сума към бенефициента
1.2 лв. Транзакционна такса
Виж всички

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.