Дарители по кампания - Да помогнем на Ники


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

19.2 лв. преди 1 месец
39.02 лв. преди 2 месеца
43.33 лв. преди 2 месеца
47.32 лв. преди 3 месеца
19 лв. преди 4 месеца
19 лв. преди 4 месеца
19.2 лв. преди 5 месеца
29.05 лв. преди 5 месеца
8.96 лв. преди 5 месеца
4.42 лв. преди 5 месеца
19.18 лв. преди 5 месеца
9.35 лв. преди 5 месеца
38.75 лв. преди 5 месеца
9.09 лв. преди 5 месеца
48.67 лв. преди 5 месеца
48.75 лв. преди 5 месеца
97.92 лв. преди 5 месеца
9.34 лв. преди 5 месеца
14.27 лв. преди 8 месеца
97.77 лв. преди 8 месеца
14.27 лв. преди 8 месеца
19.18 лв. преди 8 месеца
95 лв. преди 8 месеца
105.88 лв. преди 8 месеца
19.2 лв. преди 8 месеца
97.92 лв. преди 8 месеца
48.67 лв. преди 8 месеца
4.42 лв. преди 8 месеца
48.16 лв. преди 8 месеца
48.21 лв. преди 8 месеца
96.87 лв. преди 8 месеца
492 лв. преди 8 месеца
38.5 лв. преди 8 месеца
Shape