Одобрено изплащане


Изплатена сума към бенефициента: 1239.12 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.

Предстоящо ЕЕГ в Турция.

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели