Дарители по кампания - Да помогнем на НИКОЛ да оздравее


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

807.5 лв. преди 1 ден
47.5 лв. преди 6 дни
10479.45 лв. преди 1 седмица
47.5 лв. преди 1 седмица
3855.6 лв. преди 2 седмици
48.67 лв. преди 2 седмици
98 лв. преди 2 седмици
945.44 лв. преди 2 седмици
48.75 лв. преди 2 седмици
68.34 лв. преди 3 седмици
48.21 лв. преди 3 седмици
984.5 лв. преди 3 седмици
5.41 лв. преди 3 седмици
12961.13 лв. преди 3 седмици
1455.4 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
147.25 лв. преди 4 седмици
0.48 лв. преди 1 месец
11.36 лв. преди 1 месец
16922.94 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
14.24 лв. преди 1 месец
146.01 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
58.6 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
14.27 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
4.43 лв. преди 1 месец
6906.59 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
4.41 лв. преди 1 месец
19.26 лв. преди 1 месец
4.41 лв. преди 1 месец
4.41 лв. преди 1 месец
4.41 лв. преди 1 месец
9.36 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
4.43 лв. преди 1 месец
4.41 лв. преди 1 месец
216.2 лв. преди 1 месец
19.17 лв. преди 1 месец
30868.41 лв. преди 1 месец
97.85 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
48.71 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
78.3 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
14.29 лв. преди 1 месец
29.05 лв. преди 1 месец
97.92 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
48.12 лв. преди 1 месец
48.21 лв. преди 1 месец
97.85 лв. преди 1 месец
19.26 лв. преди 1 месец
196.5 лв. преди 1 месец
29.14 лв. преди 1 месец
29.05 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
14.25 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
3.42 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
24.12 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
116.69 лв. преди 1 месец
97.92 лв. преди 1 месец
14.27 лв. преди 1 месец
102.85 лв. преди 1 месец
4.44 лв. преди 1 месец
18.87 лв. преди 1 месец
48.71 лв. преди 1 месец
48.64 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
19.17 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
35.86 лв. преди 1 месец
9.08 лв. преди 1 месец
147.1 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
16.21 лв. преди 1 месец
0.48 лв. преди 1 месец
9.06 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
6 лв. преди 1 месец
28.12 лв. преди 1 месец
48.64 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
492 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
19 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
48.71 лв. преди 1 месец
29.05 лв. преди 1 месец
38.35 лв. преди 1 месец
29.14 лв. преди 1 месец
97.03 лв. преди 1 месец
48.73 лв. преди 1 месец
18.89 лв. преди 1 месец
43.72 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
48.64 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
97.92 лв. преди 1 месец
114219.73 лв. преди 1 месец
27.87 лв. преди 1 месец
98.12 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
47.87 лв. преди 1 месец
107.77 лв. преди 1 месец
196.42 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
48.67 лв. преди 1 месец
48.64 лв. преди 1 месец
Shape