Дарители по кампания - Да помогнем на Николай в борбата с рака


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

19.2 лв. преди 3 месеца
24.12 лв. преди 3 месеца
1.47 лв. преди 3 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
28.63 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
4.41 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
46.74 лв. преди 3 месеца
97.92 лв. преди 3 месеца
4.42 лв. преди 3 месеца
19.15 лв. преди 3 месеца
48.71 лв. преди 3 месеца
38.38 лв. преди 3 месеца
1.47 лв. преди 3 месеца
9.09 лв. преди 3 месеца
48.21 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
9.35 лв. преди 3 месеца
29.03 лв. преди 3 месеца
29.05 лв. преди 3 месеца
19.15 лв. преди 3 месеца
19.15 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
Shape