Дарители по кампания - Да помогнем на Нурсен в борбата с множествена склероза


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

98 лв. преди 1 месец
48.12 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 2 месеца
68.45 лв. преди 2 месеца
19.18 лв. преди 2 месеца
47.32 лв. преди 2 месеца
294.77 лв. преди 2 месеца
0.47 лв. преди 2 месеца
98.3 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
196.5 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
29.03 лв. преди 2 месеца
33.33 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
3.43 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
47.32 лв. преди 2 месеца
19.15 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
24.07 лв. преди 2 месеца
98 лв. преди 2 месеца
28.98 лв. преди 2 месеца
9.34 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
95.31 лв. преди 2 месеца
19.17 лв. преди 2 месеца
48.71 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
98 лв. преди 2 месеца
48.67 лв. преди 2 месеца
87.95 лв. преди 2 месеца
42.89 лв. преди 2 месеца
19.17 лв. преди 2 месеца
196.5 лв. преди 2 месеца
38.97 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
48.64 лв. преди 2 месеца
28.66 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
28.96 лв. преди 2 месеца
98 лв. преди 2 месеца
97.77 лв. преди 2 месеца
48.64 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
29 лв. преди 2 месеца
79.96 лв. преди 2 месеца
97.85 лв. преди 2 месеца
105.88 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
14.25 лв. преди 2 месеца
48.71 лв. преди 2 месеца
24.11 лв. преди 2 месеца
96.75 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
294.89 лв. преди 2 месеца
29.05 лв. преди 2 месеца
98 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
28.98 лв. преди 2 месеца
38.9 лв. преди 2 месеца
24.09 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
38.81 лв. преди 2 месеца
48.56 лв. преди 2 месеца
97.92 лв. преди 2 месеца
97 лв. преди 2 месеца
29.05 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
38.81 лв. преди 2 месеца
29.03 лв. преди 2 месеца
58.6 лв. преди 2 месеца
8.95 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
14.27 лв. преди 2 месеца
28.91 лв. преди 2 месеца
23.12 лв. преди 2 месеца
107.6 лв. преди 2 месеца
112.77 лв. преди 2 месеца
45.84 лв. преди 2 месеца
48.06 лв. преди 2 месеца
95.84 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
48.25 лв. преди 2 месеца
98 лв. преди 2 месеца
19.15 лв. преди 2 месеца
98 лв. преди 2 месеца
Shape