Одобрено изплащане


Изплатена сума към бенефициента: 4891.87 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.

Благодаря Ви скъпи дарители!Бих желала събраната сума да постъпи в дарителската ми сметка!Внасяне на сума за лечение!

Стартирай Кампания Открий Кампании
Сподели