Одобрено изплащане

Здравейте скъпи дарители.Сумата която е събрана ще бъде добавена към дарителската ми сметка и заплатена към клиника Пирогов в Москва-Русия

Изплатена сума към бенефициента: 1422.45 лв. Транзакционна такса: 1.2 лв.
Виж Още