Да помогнем на Ради Let's help Radi

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Да помогнем на Ради Let's help Radi

48 Дарители
7422.03 EUR дарени от 15339 EUR
Организатор
Мира Тончева
Бенефициент
Радослав Чаушев
Крайна дата
Край след 130 дни
Налична сума
7421.39 EUR
Мира Тончева организира кампания за Радослав Чаушев
Край след 130 дни
Налична сума
7421.39 EUR

Ради е на 4 години и е едно от многото деца белязано с тежката диагноза -Детска Церебрална Парализа. Той е роден в девети месец, но поради лекарска небрежност остава без кислород и прекарва 30 дни в кувьоз.Той е едно слънчево дете , което трябва да извоюва своето здраве и детство с ежедневна борба. Ради провежда ежемесечни рехабилитации по 10 дни в Банкя и ежедневни в къщи,но той все още не може да ходи и дори да стои седнал сам.Затова потърсих ме лечение извън България. Свързах се с китайска болница за лечение на деца с ДЦП и получих покана да проведем лечение там! Надеждата ми е голяма, но средствата са непосилни за нас, а и дарителската сметка на Радко е празна. Моля Ви, като майка,която е безсилна пред съдбата, но иска да направи и невъзможното за детенцето си. Помогнете ми. Бъдете до нас в борбата за по-добро бъдеще на Ради.

Аз като майка съм длъжна да опитам всичко, дори и невъзможното за моето единствено дете, но без ваша помощ ,няма да мога да се справя!

Radi is 4 years old and is one of the many children marked with the severe diagnosis - Childhood Cerebral Palsy. He was born in the ninth month, but due to medical negligence he remained without oxygen and spent 30 days in a cuboid.He is a sunny child who has to fight for his health and childhood with a daily struggle. Radi has monthly rehabilitation sessions for 10 days in Bankya and daily ones at home,but he still cannot walk or even stand sitting up on his own.So I sought treatment outside Bulgaria. I contacted a Chinese hospital for the treatment of children with cerebral palsy and received an invitation to conduct treatment there! My hope is high, but the funds are unaffordable and Radko's donation account is empty. Please, as a mother,who is powerless in front of fate, but wants to do the impossible for her child. Help me. Be by our side in the fight for a better future for Radi.

As a mother I am obliged to try everything, even the impossible for my only child, but without your help , I can not cope!

Виж още
Новини
22-ри юни 2024
Мира Тончева организира кампания за Радослав Чаушев
Нова информация! New information!
Здравейте,приятели преди 2 месеца Ради премина операция на тазобедрената става и за това се отложи заминаването ни в Китай засега.Ради 2 месеца беше н... Hi,friends 2 months ago Radi had hip surgery and that has delayed our departure to China for the time being.Radi was on bed rest for 2 months and now...
 
11-ти януари 2024
Мира Тончева организира кампания за Радослав Чаушев
Новини 11.01.24г News 11.01.24g
Здравейте приятели и дарители на малкият Ради! Днес ще Ви помоля отново да ми помогнете! Свързах се с китайска болница за лечение на деца с ДЦП и пол... Hello friends and donors of little Radie! Today I will ask you to help me again! I contacted a Chinese hospital for treatment of children with cerebr...
 
Виж всички

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.