Дарители по кампания - Да помогнем на Ради


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

14.27 лв. преди 4 седмици
48.75 лв. преди 3 месеца
48.67 лв. преди 3 месеца
48.16 лв. преди 4 месеца
105.88 лв. преди 4 месеца
9.35 лв. преди 5 месеца
48.05 лв. преди 5 месеца
9.35 лв. преди 5 месеца
48.75 лв. преди 5 месеца
18.92 лв. преди 5 месеца
9.33 лв. преди 5 месеца
52.98 лв. преди 5 месеца
1736.71 лв. преди 5 месеца
14.24 лв. преди 5 месеца
85 лв. преди 5 месеца
105.88 лв. преди 5 месеца
48.75 лв. преди 5 месеца
19.2 лв. преди 5 месеца
19.14 лв. преди 5 месеца
196.05 лв. преди 5 месеца
38.31 лв. преди 5 месеца
19.18 лв. преди 5 месеца
Shape