Всички новини за кампания Да помогнем на Ради

22-ри юни 2024
Мира Тончева е организатор за бенефициент Радослав Чаушев
Нова информация! New information!

Здравейте,приятели преди 2 месеца Ради премина операция на тазобедрената става и за това се отложи заминаването ни в Китай засега.Ради 2 месеца беше на легло и сега ще провеждаме рехабилитация в България за следващите 4 месеца.След това му предстои друга операция за премахване на плаката.И живот и з... Hi,friends 2 months ago Radi had hip surgery and that has delayed our departure to China for the time being.Radi was on bed rest for 2 months and now we will be doing rehab in Bulgaria for the next 4 months.After that he will have another surgery to remove the plaque.And life and health after that w...

11-ти януари 2024
Мира Тончева е организатор за бенефициент Радослав Чаушев
Новини 11.01.24г News 11.01.24g

Здравейте приятели и дарители на малкият Ради! Днес ще Ви помоля отново да ми помогнете! Свързах се с китайска болница за лечение на деца с ДЦП и получих покана да проведем лечение там! Надеждата ми е голяма, но средствата са непосилни за нас, а и дарителската сметка на Радко е празна. Моля Ви, ка... Hello friends and donors of little Radie! Today I will ask you to help me again! I contacted a Chinese hospital for treatment of children with cerebral palsy and got an invitation to conduct treatment there! My hope is high, but the funds are prohibitive for us, and Radko's donation account is empt...