Да помогнем на Ради Let's help Radi

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
48 Дарители
7422.03 EUR дарени от 15339 EUR
Организатор
Мира Тончева
Бенефициент
Радослав Чаушев
Крайна дата
Край след 133 дни
Налична сума
7421.39 EUR
Мира Тончева организира кампания за Радослав Чаушев
Край след 133 дни
Налична сума
7421.39 EUR

Новини 11.01.24г News 11.01.24g

11-ти януари 2024

Здравейте приятели и дарители на малкият Ради!

Днес ще Ви помоля отново да ми помогнете! Свързах се с китайска болница за лечение на деца с ДЦП и получих покана да проведем лечение там! Надеждата ми е голяма, но средствата са непосилни за нас, а и дарителската сметка на Радко е празна.

Моля Ви, като майка,която е безсилна пред съдбата, но иска да направи и невъзможното за детенцето си. Помогнете ми. Бъдете до нас в борбата за по-добро бъдеще на Ради.

Аз като майка съм длъжна да опитам всичко, дори и невъзможното за моето единствено дете, но без ваша помощ ,няма да мога да се справя!

Всяко споделяне е шанс, всяко дарение надежда!  

 

Hello friends and donors of little Radie!

Today I will ask you to help me again! I contacted a Chinese hospital for treatment of children with cerebral palsy and got an invitation to conduct treatment there! My hope is high, but the funds are prohibitive for us, and Radko's donation account is empty.

Please, as a mother,who is powerless in front of fate, but wants to do the impossible for her child. Help me. Be by our side in the fight for a better future for Radi.

As a mother I am obliged to try everything, even the impossible for my only child, but without your help , I can not cope!

Every sharing is a chance, every donation a hope!

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.