Дарители по кампания - Да помогнем на Снежана


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

9.08 лв. преди 2 седмици
4.4 лв. преди 2 седмици
4.41 лв. преди 2 седмици
19.2 лв. преди 2 седмици
19.14 лв. преди 2 седмици
18.62 лв. преди 2 седмици
147.25 лв. преди 2 седмици
41.76 лв. преди 2 седмици
4.42 лв. преди 3 седмици
38.9 лв. преди 3 седмици
19.18 лв. преди 3 седмици
19.2 лв. преди 3 седмици
33.9 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
19.11 лв. преди 3 седмици
48.71 лв. преди 3 седмици
48.81 лв. преди 3 седмици
145.75 лв. преди 3 седмици
28.94 лв. преди 3 седмици
9.09 лв. преди 3 седмици
24.11 лв. преди 3 седмици
9.34 лв. преди 3 седмици
48.75 лв. преди 3 седмици
19.18 лв. преди 3 седмици
19.17 лв. преди 3 седмици
28.98 лв. преди 3 седмици
19.2 лв. преди 3 седмици
48.71 лв. преди 3 седмици
9.33 лв. преди 3 седмици
97.92 лв. преди 3 седмици
8.91 лв. преди 3 седмици
38.9 лв. преди 3 седмици
19.2 лв. преди 3 седмици
19.18 лв. преди 3 седмици
19.2 лв. преди 3 седмици
28 лв. преди 3 седмици
19.15 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
29.05 лв. преди 3 седмици
98 лв. преди 3 седмици
28.98 лв. преди 3 седмици
18.87 лв. преди 3 седмици
102.85 лв. преди 3 седмици
29.05 лв. преди 3 седмици
48.67 лв. преди 3 седмици
146.65 лв. преди 3 седмици
19.2 лв. преди 3 седмици
28.97 лв. преди 3 седмици
97.77 лв. преди 3 седмици
386.17 лв. преди 3 седмици
4.21 лв. преди 3 седмици
18.62 лв. преди 3 седмици
48.71 лв. преди 3 седмици
19.22 лв. преди 3 седмици
33.62 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
48.72 лв. преди 3 седмици
24.12 лв. преди 3 седмици
9.34 лв. преди 3 седмици
19 лв. преди 3 седмици
78.3 лв. преди 3 седмици
29.03 лв. преди 3 седмици
9.33 лв. преди 3 седмици
29.05 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
48.25 лв. преди 3 седмици
48.71 лв. преди 3 седмици
48.6 лв. преди 3 седмици
0.48 лв. преди 3 седмици
18.92 лв. преди 3 седмици
19.2 лв. преди 3 седмици
48.71 лв. преди 3 седмици
29.05 лв. преди 3 седмици
48.71 лв. преди 3 седмици
29 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
29.03 лв. преди 3 седмици
19.2 лв. преди 3 седмици
5.41 лв. преди 3 седмици
19.15 лв. преди 3 седмици
97.77 лв. преди 3 седмици
19.2 лв. преди 3 седмици
4.42 лв. преди 3 седмици
4.42 лв. преди 3 седмици
9.17 лв. преди 3 седмици
19.2 лв. преди 3 седмици
48.75 лв. преди 3 седмици
48.75 лв. преди 3 седмици
14.24 лв. преди 3 седмици
48.21 лв. преди 3 седмици
Shape