Дарители по кампания - Да помогнем на Снежи да се трансплантира


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

10.06 лв. преди 2 дни
9.34 лв. преди 3 дни
29.03 лв. преди 1 седмица
97.92 лв. преди 1 седмица
19.2 лв. преди 2 седмици
19.18 лв. преди 2 седмици
196.98 лв. преди 2 седмици
4.42 лв. преди 2 седмици
9.33 лв. преди 3 седмици
176.8 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
48.25 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
48.05 лв. преди 3 седмици
19.17 лв. преди 3 седмици
48.64 лв. преди 3 седмици
9.35 лв. преди 3 седмици
19.15 лв. преди 3 седмици
18.87 лв. преди 3 седмици
18.48 лв. преди 3 седмици
48.75 лв. преди 3 седмици
27.87 лв. преди 3 седмици
19.2 лв. преди 3 седмици
29.14 лв. преди 3 седмици
33.97 лв. преди 3 седмици
14.25 лв. преди 3 седмици
38.75 лв. преди 3 седмици
19.17 лв. преди 3 седмици
29.05 лв. преди 3 седмици
18.97 лв. преди 3 седмици
38.87 лв. преди 3 седмици
19.2 лв. преди 3 седмици
29.05 лв. преди 3 седмици
48.25 лв. преди 3 седмици
97.92 лв. преди 3 седмици
48.75 лв. преди 3 седмици
196.35 лв. преди 3 седмици
48.67 лв. преди 3 седмици
48.75 лв. преди 4 седмици
Shape