Да помогнем на Софи / Let’s help Sofi ♪ Let's help Sofi ♪

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
83 Дарители
24398.44 EUR дарени от 25000 EUR
Организатор
София Пинто
Бенефициент
София Алмеида Пинто
Крайна дата
Край след 7 дни
Налична сума
1865.94 EUR
София Пинто организира кампания за София Алмеида Пинто
Край след 7 дни
Налична сума
1865.94 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

2-ри юли 2024
Здравейте на всички, Благодарение на даренията ви, вече сме планирали да пътуваме следващия понеделник, 8 юли, за операцията в Истанбул. Подготвяме се за пътуването и сме много благодарни за помощта ви. Бих искала да изкажа сърдечни благодарности на всички, които подкрепиха нашата кампания. Специални благодарности на платформата на Павел Андреев, на даренията от кампаниите на Миленка и Рози. Освен това съм дълбоко благодарна на моята братовчедка Джесика и на всички дарители, които помогнаха това да се случи. Вашата доброта направи това възможно, което означава много за нас. Много ви благодарим! София Пинто ——————————————— Hello everyone, Thanks to your generous donations, we already scheduled to travel next Monday July 8th for the operation in Istanbul. We are preparing for the journey and are very grateful for all your help. I would like to extend a heartfelt thank you to everyone who has supported our campaign. A special Thank you to the Pavel Andreev platform, the donations from Milenka and Rosis campaigns. Additionally, I am deeply grateful to my cousin Jessica and to everyone who has contributed in any way. Your kindness has made this possible, and we cannot thank you enough for all the help and encouragement we have received. This means the world to us. Thank you so much! Sofia Pinto Hi everyone, Thanks to your donations, we are already planning to travel next Monday, July 8, for the surgery in Istanbul. We are preparing for the trip and are very grateful for your help. I would like to express my heartfelt thanks to everyone who supported our campaign. Special thanks to Pavel Andreev's platform, to the donations from Milenka and Rosie's campaigns. I am also deeply grateful to my cousin Jessica and all the donors who helped make this happen. Your kindness made this possible, which means a lot to us. Thank you so much! Sofia Pinto --------------- Hello everyone, Thanks to your generous donations, we already scheduled to travel next Monday July 8th for the operation in Istanbul. We are preparing for the journey and are very grateful for all your help. I would like to extend a heartfelt thank you to everyone who has supported our campaign. A special thank you to the Pavel Andreev platform, the donations from Milenka and Rosis campaigns. Additionally, I am deeply grateful to my cousin Jessica and to everyone who has contributed in any way. Your kindness has made this possible, and we cannot thank you enough for all the help and encouragement we have received. This means the world to us. Thank you so much! Sofia Pinto
Документи Общо: 1 документа
22500 EUR Плащане по фактура
32.5 EUR Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.