Дарители по кампания - Да помогнем на Стоян да върне живота си


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

24.12 лв. преди 4 месеца
29.05 лв. преди 4 месеца
38.9 лв. преди 4 месеца
18.87 лв. преди 4 месеца
78.3 лв. преди 4 месеца
18.4 лв. преди 4 месеца
19.2 лв. преди 4 месеца
19.2 лв. преди 4 месеца
38.31 лв. преди 4 месеца
29.05 лв. преди 4 месеца
28.98 лв. преди 4 месеца
14.25 лв. преди 4 месеца
19.22 лв. преди 4 месеца
29.05 лв. преди 4 месеца
38.9 лв. преди 4 месеца
14.27 лв. преди 4 месеца
38.84 лв. преди 4 месеца
7.36 лв. преди 4 месеца
51.59 лв. преди 4 месеца
0.49 лв. преди 4 месеца
19.2 лв. преди 4 месеца
19.17 лв. преди 4 месеца
33.62 лв. преди 4 месеца
24.12 лв. преди 5 месеца
48.75 лв. преди 5 месеца
38.9 лв. преди 5 месеца
58.6 лв. преди 5 месеца
19.18 лв. преди 5 месеца
4.42 лв. преди 5 месеца
15.22 лв. преди 5 месеца
29.05 лв. преди 5 месеца
21.17 лв. преди 5 месеца
38.9 лв. преди 5 месеца
38.38 лв. преди 5 месеца
4.37 лв. преди 5 месеца
9.33 лв. преди 5 месеца
9.35 лв. преди 5 месеца
9.33 лв. преди 5 месеца
4.42 лв. преди 5 месеца
47.87 лв. преди 5 месеца
29.03 лв. преди 5 месеца
20.18 лв. преди 5 месеца
48.75 лв. преди 5 месеца
24.2 лв. преди 5 месеца
19 лв. преди 5 месеца
38.9 лв. преди 5 месеца
0.49 лв. преди 5 месеца
4.44 лв. преди 5 месеца
9.33 лв. преди 5 месеца
196.48 лв. преди 5 месеца
19 лв. преди 5 месеца
0.3 лв. преди 5 месеца
48.87 лв. преди 5 месеца
9.35 лв. преди 5 месеца
97.13 лв. преди 5 месеца
29.05 лв. преди 6 месеца
98 лв. преди 6 месеца
9.33 лв. преди 6 месеца
9.35 лв. преди 6 месеца
9.33 лв. преди 6 месеца
29.05 лв. преди 6 месеца
9.33 лв. преди 6 месеца
97.03 лв. преди 6 месеца
14.24 лв. преди 6 месеца
19.15 лв. преди 6 месеца
97.98 лв. преди 6 месеца
98 лв. преди 6 месеца
58.6 лв. преди 6 месеца
19.18 лв. преди 6 месеца
105.88 лв. преди 6 месеца
18.62 лв. преди 6 месеца
4.42 лв. преди 6 месеца
8.34 лв. преди 6 месеца
48.25 лв. преди 6 месеца
58.6 лв. преди 6 месеца
48.67 лв. преди 6 месеца
9.35 лв. преди 6 месеца
24.09 лв. преди 6 месеца
19.2 лв. преди 6 месеца
98 лв. преди 6 месеца
4.42 лв. преди 6 месеца
Shape