Да помогнем на Стоян да върне живота си Let's help Stoyan get his life back

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
81 Дарители
1360.34 EUR дарени от 51129 EUR
Тази кампания е приключила. Следете секция Новини, за да сте в течение с новостите по нея и транзакциите (ако липсват, то значи все още кампанията не е разплатена).
Крайна дата
Приключила
Налична сума
0 EUR
Стоян Насков Анастасов е организатор на кампанията
Приключила
Налична сума
0 EUR

Актуално състояние на средствата към 26.06.23 Current status of funds as of 26.06.23

26-ти юни 2023

Благодаря Ви за подкрепата, мили хора!

Благодаря Ви, че повярвахте в мен.

Сумата събрана до момента е 4815,77€  от необходимите 50 000€.

Вярвам, че с ваша помощ скоро ще успея да постигна целта! 💖

Thank you for your support, dear people!

Thank you for believing in me.

The amount raised so far is 4815,77€ out of 50 000€ needed.

I believe that with your help I will soon be able to reach my goal! 💖

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.