Дарители по кампания - Да помогнем на Таня да пребори рака!!


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

24.12 лв. преди 1 седмица
13.97 лв. преди 1 седмица
84.31 лв. преди 1 седмица
23.75 лв. преди 2 седмици
76 лв. преди 2 седмици
418 лв. преди 3 седмици
48.75 лв. преди 3 седмици
75.48 лв. преди 3 седмици
4.2 лв. преди 3 седмици
871.15 лв. преди 4 седмици
856.9 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
10714.72 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
23.66 лв. преди 1 месец
18.89 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
1304.13 лв. преди 1 месец
96.87 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
48.67 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
29.03 лв. преди 1 месец
19.17 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
11.06 лв. преди 1 месец
37.93 лв. преди 1 месец
97.92 лв. преди 1 месец
201.35 лв. преди 1 месец
0.48 лв. преди 1 месец
24.07 лв. преди 1 месец
97.92 лв. преди 1 месец
98.24 лв. преди 1 месец
38.2 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
24.12 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
8.95 лв. преди 1 месец
94.31 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
3.96 лв. преди 1 месец
18.51 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
48.16 лв. преди 1 месец
2.2 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
29.05 лв. преди 1 месец
18.82 лв. преди 1 месец
48.64 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
48.05 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
29.05 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
4.42 лв. преди 1 месец
42.23 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
48.71 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
48.71 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
48.67 лв. преди 1 месец
9.21 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
24.07 лв. преди 1 месец
58.55 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
96.8 лв. преди 1 месец
29.03 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
58.01 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
48.25 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
97.77 лв. преди 1 месец
1.47 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
14.27 лв. преди 1 месец
24.11 лв. преди 1 месец
18.97 лв. преди 1 месец
48.64 лв. преди 1 месец
9.31 лв. преди 1 месец
48.12 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
4.37 лв. преди 1 месец
9.25 лв. преди 1 месец
53.67 лв. преди 1 месец
95.92 лв. преди 1 месец
19.17 лв. преди 1 месец
96.25 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
9.08 лв. преди 1 месец
18.6 лв. преди 1 месец
38.5 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
19.26 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
28.98 лв. преди 1 месец
48.21 лв. преди 1 месец
9.33 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
4.33 лв. преди 1 месец
28.24 лв. преди 1 месец
19.2 лв. преди 1 месец
19.15 лв. преди 1 месец
28.98 лв. преди 1 месец
98 лв. преди 1 месец
23.21 лв. преди 1 месец
96.47 лв. преди 1 месец
43.79 лв. преди 1 месец
29.03 лв. преди 1 месец
29.05 лв. преди 1 месец
1.45 лв. преди 1 месец
19.12 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
28.98 лв. преди 1 месец
29.03 лв. преди 1 месец
9.34 лв. преди 1 месец
19.18 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 1 месец
48.75 лв. преди 1 месец
Shape