Дарители по кампания - Да помогнем на Таня


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

28.98 лв. преди 1 месец
9.35 лв. преди 3 месеца
29.03 лв. преди 3 месеца
19.18 лв. преди 3 месеца
480.81 лв. преди 3 месеца
18.51 лв. преди 5 месеца
16.24 лв. преди 5 месеца
78.27 лв. преди 5 месеца
19.2 лв. преди 6 месеца
9.35 лв. преди 6 месеца
28.94 лв. преди 6 месеца
105.88 лв. преди 6 месеца
18.36 лв. преди 6 месеца
47.5 лв. преди 6 месеца
Shape