Да помогнем на Таня Let's help on Tanya

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
47 Дарители
1359.09 EUR дарени от 5113 EUR
Организатор
Недялка Гръкова
Бенефициент
Стоянка Георгиева Гръкова
Крайна дата
Край след 8 дни
Налична сума
506.04 EUR
Недялка Гръкова организира кампания за Стоянка Георгиева Гръкова
Край след 8 дни
Налична сума
506.04 EUR

Да направим един незабравим Рожден ден за Таня Let's make an unforgettable Birthday for Tanya

5-ти март 2024

Здравейте приятели!Само след  дни моето невероятно момиче става на 30 години!Независимо от мрачните прогнози на лекарите че тя няма да живее напук на тях тя е тук сред нас !През всичките тези години тя не спря да иска да се бори срещу диагнозата Боец е тя моята Таня!За нова ви моля нека я накараме да не спира да се бори !Сама дни ни делят от датата 25.03  на сортовете трябва да проведем курс кинезитерапия в Испания но все още не ни достигат 2000 лева.Вярвам в вас че ще помогнете да реализираме поредният курс и така ще направим незабравим РОЖДЕННИЯТ Ден на Таня!

Hello friends!In just a few days my amazing girl turns 30 years old!Despite the gloomy predictions of the doctors that she will not live in spite of them she is here among us !All these years she has not stopped wanting to fight against the diagnosis Fighter is she my Tanya!For a new one please let's make her not stop fighting !We are just days away from the date 25.03 of the varieties we have to hold a course of kinesitherapy in Spain but we are still short of 2000 leva.I believe in you that you will help us to realize another course and so we will make Tanya's BIRTHDAY unforgettable !

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.