Да помогнем на Таня Let's help on Tanya

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
47 Дарители
1359.09 EUR дарени от 5113 EUR
Организатор
Недялка Гръкова
Бенефициент
Стоянка Георгиева Гръкова
Крайна дата
Край след 8 дни
Налична сума
506.04 EUR
Недялка Гръкова организира кампания за Стоянка Георгиева Гръкова
Край след 8 дни
Налична сума
506.04 EUR

Да помогнем на Таня 05.12.23г Let's help on Tanya 05.12.23g

4-ти декември 2023

Добър вечер пиша с огромна молба !Таня има оферта за рехабилитация в Испания офертата е на стойност 2400 евро като в нея не включвам квартира .На 23.01.2024 януари трябва да започнем процедури до 02.02.2024.Но първо трябва да преведем  70% от сумата.Терапиите ще са Локомат Кинезитерапия Водна гимнастика Ерготерапия консултация с лекар за направата на ортези и много други.Зная  чета ня е на но такава възраст в която нещата се случват бавно за нова са нужни по чести посещения който да са на интервал в рамките на два месеца.Таня полага неумуверни усилия за да подобри състоянието си за това ни е необходима вашата подкрепа.

Good evening I am writing with a huge request !Tanya has an offer for rehabilitation in Spain the offer is worth 2400 euros and it does not include accommodation .On 23.01.2024 January we have to start treatments until 02.02.2024.But first we have to transfer 70% of the amount.The therapies will be Lokomat Kinesitherapy Water gymnastics Ergotherapy consultation with a doctor to make orthoses and many others.I know I read that she is but at an age where things happen slowly for a new one we need more frequent visits which should be at intervals of two months.Tanya is making untiring efforts to improve her condition so we need your support.

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.