Да помогнем на Таня Let's help on Tanya

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
47 Дарители
1359.09 EUR дарени от 5113 EUR
Организатор
Недялка Гръкова
Бенефициент
Стоянка Георгиева Гръкова
Крайна дата
Край след 8 дни
Налична сума
506.04 EUR
Недялка Гръкова организира кампания за Стоянка Георгиева Гръкова
Край след 8 дни
Налична сума
506.04 EUR

Да помогнем на Таня 13.08.23г Let's help on Tanya 13.08.23g

13-ти август 2023

Здравейте приятели!Преди дни се завърнахме от Полша където Таня проведе интензивен курс рехабилитация и тренинг с Локомат.След около два месеца отново ще се опитаме да се върнем там за да не губим.всичко което е постигнала като обем.ва движение.Но днес пишем поради друга причина.Таня и аз решихме да прехвърлим събраната сума в платформата за кампанията на Иво.Той се нуждае спешно от животоспасяващо лекарство което е скъпоструващо .Благодарим  на всеки идин дарил за каузата на Таня но в момента мислим че Иво има по спешна нужда!!

Hello friends!A few days ago we came back from Poland where Tanya did an intensive rehabilitation and training course with Lokomat.In about two months we will try to go back there again so we don't lose everything she has achieved in terms of volume of movement.Tanya and I have decided to transfer the collected amount to Ivo's campaign platform.He is in urgent need of life saving medicine which is costly .We thank everyone who donated to Tanya's cause but right now we think Ivo has a more urgent need!!!

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.