Да помогнем на Таня Let's help on Tanya

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
47 Дарители
1359.09 EUR дарени от 5113 EUR
Организатор
Недялка Гръкова
Бенефициент
Стоянка Георгиева Гръкова
Крайна дата
Край след 7 дни
Налична сума
506.04 EUR
Недялка Гръкова организира кампания за Стоянка Георгиева Гръкова
Край след 7 дни
Налична сума
506.04 EUR

Да помогнем на Таня! Let's help Tanya!

8-ми февруари 2024

Здравейте приятели имаме нужда от вашата помощ!

Получихме оферта за месец Март за клиника в Испания, в която бяхме допреди дни. Сумата за Март месец е 2280 евро и квартира 1200 евро .Терапията е двуседмичен курс препоръката на главният лекар е да правим чести посещения, за да продължим подобряването състоянието на Таня.

А повярвайте ми за две седмици тя се научи да координира ръцете си да се храни сама, но има още много неща, който трябва да научим и да подобрим.Да диагнозата е с три букви ДЦП, но в замяна на това отнема много труд и усилия.Ние не ще се предадем двете с моето момиче, но ни е нужна и вашата подкрепа!

Благодарим ви че сте до нас!

Hello friends we need your help!

We have received an offer for the month of March for a clinic in Spain where we were until a few days ago. The amount for the month of March is 2280 euros and accommodation 1200 euros .The therapy is a two week course the recommendation of the head doctor is to make frequent visits to continue improving Tanya's condition.

And believe me in two weeks she has learnt to coordinate her hands to feed herself but there is a lot more we need to learn and improve.Yes the diagnosis is three lettered cerebral palsy but in return it takes a lot of work and effort.We will not give up either with my girl but we need your support too!

Thank you for being there for us!

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.