Да помогнем на Таня Let's help on Tanya

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
47 Дарители
1359.09 EUR дарени от 5113 EUR
Организатор
Недялка Гръкова
Бенефициент
Стоянка Георгиева Гръкова
Крайна дата
Край след 7 дни
Налична сума
506.04 EUR
Недялка Гръкова организира кампания за Стоянка Георгиева Гръкова
Край след 7 дни
Налична сума
506.04 EUR

Да помогнем на Таня 15.04.24г Let's help on Tanya 15.04.24g

15-ти април 2024

Здравейте приятели!Преди седмица се прибрахме от Испания-Валенсия, където Таня проведе двуседмичен курс кинезитерапия и терапия с Локомат.Благодарение на вас Дарители моето борбено момиче успя да направи този курс и да подобри състоянието си.Постигна доста неща като например спастиката и значително намаля ръцете и са толкова не спастични че успява да де храни дама огромен напредък,но има още много неща който трябва да постигнем за нова трябва да правим чести периодични курсове за за не изоставане а да надграждаме.През май месец отново трябва да посетим клиниката.За това моля за вашата подкрепа!

Hello friends!A week ago we came back from Spain-Valencia, where Tanya had a two-week course of kinesiotherapy and therapy with Lokomat.Thanks to you Donors my struggling girl managed to do this course and improve her condition.She has achieved many things such as spasticity and has significantly reduced her hands and they are so non-spastic that she is able to de food lady tremendous progress,but there are still many things we need to achieve for a new need to do frequent periodic courses to not lag behind but to build on.In May we have to visit the clinic again.For this I ask for your support!

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.