Да помогнем на Таня Let's help on Tanya

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
47 Дарители
1359.09 EUR дарени от 5113 EUR
Организатор
Недялка Гръкова
Бенефициент
Стоянка Георгиева Гръкова
Крайна дата
Край след 7 дни
Налична сума
506.04 EUR
Недялка Гръкова организира кампания за Стоянка Георгиева Гръкова
Край след 7 дни
Налична сума
506.04 EUR

Да помогнем на Таня да проведе терапиятята си в Полша! 25.09.23г Let's help Tanya to have her therapy in Poland! 25.09.23g

25-ти септември 2023

Здравейте  само дни остават до 01.10.23 датата на която трябва да постъпим в полският център за интензивна рехабилитация.За съжаление сме далеч от сумата която ни е нужна.Силно се надявахме  с общи усилия да съберем нужната ни сума от 3200 евро.Таня  има нужда от тази рехабилитация последният курс обема на движения беше много по голям тя се труди и дава всичко от себе си за да подобри състоянието си.За това отново молим за вашата помощ.Благодарим за подкрепата!

Hello only days are left until 01.10.23 the date on which we have to enter the Polish intensive rehabilitation center.Unfortunately we are far from the amount we need.We were very much hoping with our joint efforts to raise the necessary amount of 3200 euros.Tanya needs this rehabilitation last course the volume of movements was much higher she is working hard and giving her all to improve her condition.For this we again ask for your help.Thank you for your support!

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.