Да помогнем на Таня Let's help on Tanya

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
47 Дарители
1359.09 EUR дарени от 5113 EUR
Организатор
Недялка Гръкова
Бенефициент
Стоянка Георгиева Гръкова
Крайна дата
Край след 7 дни
Налична сума
506.04 EUR
Недялка Гръкова организира кампания за Стоянка Георгиева Гръкова
Край след 7 дни
Налична сума
506.04 EUR

Да помогнем на Таня да вижда света от високо 30.09.23г Let's help Tanya to see the world from above 30.09.23g

30-ти септември 2023

Невероятно е да ходиш да стоиш изправен на краката си да виждаш света от високо независимо от помощ на машината Локомат.Таня отново има нужда от помощ приятели от вас.На 01.0 имаме насрочена дата за полският център Мечта, където моето невероятно момиче провежда Локоматна терапия и кинезитерапия, но уви не успяхме да съберем средствата .Нужни ни са 3200 евро за двуседмичен курс.Ще опитаме да променим датата и силно се надяваме да успеем с наша и ваша помощ да успеем!Благодарим ви за подкрепата!

It's amazing to walk standing upright on your feet to see the world from high up despite the help of the Lokomat machine.Tanya needs help again friends from you.0 we have scheduled a date for the Polish center Mejta where my amazing girl is doing Lokomat therapy and kinesiotherapy but alas we could not raise the funds .We need 3200 euros for a two week course.We will try to change the date and hope very much that with our help and yours we can succeed!Thank you for your support!

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.