Да помогнем на Таня Let's help on Tanya

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
45 Дарители
1320.44 EUR дарени от 5113 EUR
Организатор
Недялка Гръкова
Бенефициент
Стоянка Георгиева Гръкова
Крайна дата
Край след 37 дни
Налична сума
467.39 EUR
Недялка Гръкова организира кампания за Стоянка Георгиева Гръкова
Край след 37 дни
Налична сума
467.39 EUR

Да съберем нужната сума!Делят ни дни до датата за постъпване в Полският център за активна и Локоматна терапия! We are days away from the date of admission to the Polish Centre for Active and Locomotor Therapy!

29-ти юни 2023

Здравейте приятели зная че живеем в трудни времена. Моето прекрасно дете Таня се нуждае от вашата помощ.След около 20 дни трябва да постъпи в  в полски център  за рехабилитация.Сумата за двуседмичен курс е Благодаря на всеки еин от вас за помоща!!3100 евро.Събрали сме  едва половината.За това моля за вашата подкрепа!

Hello friends I know we are living in difficult times. My beautiful child Tanya needs your help.In about 20 days she has to be admitted to a Polish rehabilitation centre.The amount for a two-week course is Thanks to each and every one of you for your help!!3100 euros.We have only raised half of it.For this I ask for your support!

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.