Да помогнем на Таня Let's help on Tanya

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
47 Дарители
1359.09 EUR дарени от 5113 EUR
Организатор
Недялка Гръкова
Бенефициент
Стоянка Георгиева Гръкова
Крайна дата
Край след 7 дни
Налична сума
506.04 EUR
Недялка Гръкова организира кампания за Стоянка Георгиева Гръкова
Край след 7 дни
Налична сума
506.04 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

20-ти декември 2023
Сумата ни е нужна за за потвърдим двуседмичният ни курс кинезитерапия в испанският център където Таня трябва за постъпи на 22.01.24.Благодарим сърдечно на всеки един дарител за подкрепата! We need the money to confirm our two-week course of kinesitherapy in the Spanish center where Tanya has to be admitted on 22.01.24.We would like to thank every donor for their support!
Документи Общо: 1 документа
901.6 BGN Плащане по фактура
1.19 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.