Да помогнем на Таня Let's help on Tanya

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
49 Дарители
5113.65 EUR дарени от 5113 EUR
Организатор
Недялка Гръкова
Бенефициент
Стоянка Георгиева Гръкова
Крайна дата
Край след 4 дни
Налична сума
4260.6 EUR
Недялка Гръкова организира кампания за Стоянка Георгиева Гръкова
Край след 4 дни
Налична сума
4260.6 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

18-ти март 2024
Изисквам плащане в връзка с предстоящото лечение на дъщеря ми Стоянка Гръкова в Испанската клиникаFivan където ще проведем двуседмичен курс терапии свързани със нейното състояние.Благодарим на всеки подкрепил и дарил в полза за каузата на Таня! I require payment in connection with the upcoming treatment of my daughter Stoyanka Grakova in the Spanish clinic Fivan, where we will conduct a two-week course of therapies related to her condition.
Документи Общо: 1 документа
764.4 BGN Плащане по фактура
1.19 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.