Да помогнем на Теди в борбата с аутизма, като върнем усмивката на прекрасното му лице Let's help Teddy fight autism by putting a smile back on his beautiful face

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Да помогнем на Теди в борбата с аутизма, като върнем усмивката на прекрасното му лице Let's help Teddy fight autism by putting a smile back on his beautiful face

50 Дарители
983.35 EUR дарени от 19741 EUR
Организатор
Костадин Боботилов
Бенефициент
Теодор Костадинов Боботилов
Крайна дата
Край след 161 дни
Налична сума
983.26 EUR
Костадин Боботилов организира кампания за Теодор Костадинов Боботилов
Край след 161 дни
Налична сума
983.26 EUR

!!!  ЗДРАВЕЙТЕ ОТНОВО БЛАГОРОДНИ ХОРА - ХОРА С ДОБРИ И МИЛИ СЪРЦА  !!!

!!!  НАШЕТО МАЛКО, ПРЕКРАСНО МОМЧЕНЦЕ  ТЕДИ ИМА НУЖДА ОТ ВАШАТА БЕЗРЕЗЕРВНА ПОМОЩ И ПОДКРЕПА !!! ПОМОЩ, КОЯТО НАДЯВАМЕ СЕ, БИХТЕ НИ ОКАЗАЛИ , КАТО НЕ НИ ОСТАВИТЕ САМИ В НАШАТА ДЪЛГА И ТРУДНА БОРБА !!!

Теди е едно слънчево, мило и любвеобилно, 5годишно момченце, което страда от Детски аутизъм, който установихме, откакто стана на 2г.и 8месеца. Обича децата, не все още неможе да играе с тях. Невербален е, прави опити да казва думички, но за жалост, все още не са смислени. Таим надеждата, че те ще се появят скоро !!

Отгоре сме написали общата сума, която ни е необходима за Теди на този етап - сумата е сбор от  генетичните изследвания + двете процедури за стволови клетки.

ОБРЪЩАМЕ СЕ КЪМ ВСИЧКИ ВАС ЗА ПОМОЩ, МИЛИ И БЛАГОРОДНИ ХОРА - ХОРА С НЕЖНИ И ДОБРИ СЪРЦА !!!  МОЛИМ !!!  НЕ ИЗОСТАВЯЙТЕ НАШЕТО МАЛКО МОМЧЕНЦЕ ТЕДИ !!! ТОЙ ИМА НУЖДА ОТ ВАШАТА ПОДКРЕПА !!! ЗНАЕМ, ЧЕ БИХТЕ СБЪДНАЛИ МЕЧТАТА НИ, ТЕДИ ДА УСПЕЕ ДА ВОДИ НОРМАЛЕН СОЦИАЛЕН ЖИВОТ !!!

!!! БЪДЕТЕ ЗДРАВИ И БЛАГОСЛОВЕНИ !!!

!!! HELLO AGAIN NOBLE PEOPLE - PEOPLE WITH GOOD AND KIND HEARTS !!!

!!! OUR LITTLE, WONDERFUL BOY TEDDY NEEDS YOUR UNCONDITIONAL HELP AND SUPPORT !!! HELP THAT WE HOPE YOU WOULD GIVE US , BY NOT LEAVING US ALONE IN OUR LONG AND DIFFICULT STRUGGLE !!!

Teddy is a sunny, sweet and loving, 5 year old boy who suffers from Infantile Autism, which we have identified since he was 2 years and 8 months old. He loves children, he can't play with them yet. He is non-verbal, makes attempts to say words but unfortunately they are not meaningful yet. Taim hope that they will appear soon !!

Above we have written the total amount we need for Teddy at this stage - the amount is the sum of the genetic tests + the two stem cell procedures.

WE APPEAL TOALL OF YOU FOR HELP, KIND AND NOBLE PEOPLE - PEOPLE WITH TENDER AND GOOD HEARTS !!! PLEASE !!! DO NOT ABANDON OUR LITTLE BOYTEDDY !!! HE NEEDS YOUR SUPPORT !!! WE KNOW THAT YOU WOULD MAKE OUR DREAM COME TRUE, THAT TEDDY WILL BE ABLE TO LEAD A NORMAL SOCIAL LIFE !!!

!!! BE HEALTHY AND BLESSED !!!

Виж още
Новини
22-ри ноември 2023
Костадин Боботилов организира кампания за Теодор Костадинов Боботилов
Новини 22.11.23г News 22.11.23
ТЕЗИ ДНИ НИ ИЗПРАТИХА ОТ БОЛНИЦАТА В ИСТАНБУЛ, ЛИВ ХОСПИТАЛ, НОВАТА ПРОФОРМА ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ДВЕ ВЛИВКИ НА СТВОЛОВИ КЛЕТКИ НА ТЕДИ. СТОЙНОСТТА НА ТЕЗИ В... THESE DAYS WE GOT A NEW PROFORMA FOR TEDDY'S NEXT TWO STEM CELL INFUSIONS FROM LIV HOSPITAL IN ISTANBUL. THE COST OF THESE INFUSIONS IS 18 000 EUROS....
 
24-ти септември 2023
Костадин Боботилов организира кампания за Теодор Костадинов Боботилов
Проформа за генетичните изследвания на Теди 24.09.23г Proforma for Teddy's genetic tests 24.09.23
    Здравейте Мили, Благородни и Добросърдечни хора, Това лято, когато направихме двете вливки на стволови клетки в Лив Хоспитал, Истанбул, Турция, н... Hello Dear, Noble and Kind-hearted people, This summer, when we did the two stem cell infusions at Liv Hospital, Istanbul, Turkey, Theodore was also...
 
Виж всички

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.