Всички новини за кампания Да помогнем на Теди в борбата с аутизма, като върнем усмивката на прекрасното му лице

22-ри ноември 2023
Костадин Боботилов е организатор за бенефициент Теодор Костадинов Боботилов
Новини 22.11.23г News 22.11.23

ТЕЗИ ДНИ НИ ИЗПРАТИХА ОТ БОЛНИЦАТА В ИСТАНБУЛ, ЛИВ ХОСПИТАЛ, НОВАТА ПРОФОРМА ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ДВЕ ВЛИВКИ НА СТВОЛОВИ КЛЕТКИ НА ТЕДИ. СТОЙНОСТТА НА ТЕЗИ ВЛИВКИ Е  18 000 ЕВРО. Първоначалната кампания, която организирахме за Теди, беше насочена за събирането на средства, както за  предстоящите му генети... THESE DAYS WE GOT A NEW PROFORMA FOR TEDDY'S NEXT TWO STEM CELL INFUSIONS FROM LIV HOSPITAL IN ISTANBUL. THE COST OF THESE INFUSIONS IS 18 000 EUROS. The initial campaign we organized for Teddy was aimed at raising funds for both the for his upcoming genetic tests at Liv Hospital in Istanbul, and f...

24-ти септември 2023
Костадин Боботилов е организатор за бенефициент Теодор Костадинов Боботилов
Проформа за генетичните изследвания на Теди 24.09.23г Proforma for Teddy's genetic tests 24.09.23

    Здравейте Мили, Благородни и Добросърдечни хора, Това лято, когато направихме двете вливки на стволови клетки в Лив Хоспитал, Истанбул, Турция, на Теодор му бяха назначени и кръвни генетични изследвания, които нямахме възможност да направим на момента ( ще ги направим, след като успеем да събер... Hello Dear, Noble and Kind-hearted people, This summer, when we did the two stem cell infusions at Liv Hospital, Istanbul, Turkey, Theodore was also scheduled for blood genetic tests, which we were unable to do at the time ( we will do them once we can raise the funds ).We received the proforma fro...