Да помогнем на Теди в борбата с аутизма, като върнем усмивката на прекрасното му лице Let's help Teddy fight autism by putting a smile back on his beautiful face

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
57 Дарители
1158.8 EUR дарени от 19741 EUR
Организатор
Костадин Боботилов
Бенефициент
Теодор Костадинов Боботилов
Крайна дата
Край след 128 дни
Налична сума
1158.71 EUR
Костадин Боботилов организира кампания за Теодор Костадинов Боботилов
Край след 128 дни
Налична сума
1158.71 EUR

Новини 22.11.23г News 22.11.23

22-ри ноември 2023

ТЕЗИ ДНИ НИ ИЗПРАТИХА ОТ БОЛНИЦАТА В ИСТАНБУЛ, ЛИВ ХОСПИТАЛ, НОВАТА ПРОФОРМА ЗА СЛЕДВАЩИТЕ ДВЕ ВЛИВКИ НА СТВОЛОВИ КЛЕТКИ НА ТЕДИ. СТОЙНОСТТА НА ТЕЗИ ВЛИВКИ Е  18 000 ЕВРО.

Първоначалната кампания, която организирахме за Теди, беше насочена за събирането на средства, както за  предстоящите му генетични изследвания в болница Лив Хоспитал, в Истанбул, така и за центъра за поведенчески проблеми на деца от аутистичния спектър - Мирте Дилкозем в София, но тъйкато виждаме реално, че няма да можем, да успяваме да събираме, всеки месец сумата за центъра - а именно 3,600 лв / месец, разговаряхме с тях по телефона, че на този етап сме решили да не започваме, а да го оставим за по - нататък. Парите, които трябва да съберем за генетичните изследвания остават, продължаваме да ги събираме, както и тези за новите стволови клетки на Теди !!!

 P.S. Отгоре сме написали общата сума, която ни е необходима за Теди на този етап - сумата е сбор от  генетичните изследвания + двете процедури за стволови клетки !!!

!!! ЗА ВСИЧКО ТОВА, ЗА ПОРЕДЕН ПЪТ СЕ ОБРЪЩАМЕ КЪМ ВСИЧКИ ВАС ЗА ПОМОЩ, МИЛИ И БЛАГОРОДНИ ХОРА - ХОРА С НЕЖНИ И ДОБРИ СЪРЦА !!!  МОЛИМ !!!  НЕ ИЗОСТАВЯЙТЕ НАШЕТО МАЛКО МОМЧЕНЦЕ ТЕДИ !!! ТОЙ ИМА НУЖДА ОТ ВАШАТА ПОДКРЕПА !!! ЗНАЕМ, ЧЕ БИХТЕ СБЪДНАЛИ МЕЧТАТА НИ, ТЕДИ ДА УСПЕЕ ДА ВОДИ НОРМАЛЕН СОЦИАЛЕН ЖИВОТ !!!

!!! БЪДЕТЕ ЗДРАВИ И БЛАГОСЛОВЕНИ !!!

THESE DAYS WE GOT A NEW PROFORMA FOR TEDDY'S NEXT TWO STEM CELL INFUSIONS FROM LIV HOSPITAL IN ISTANBUL. THE COST OF THESE INFUSIONS IS 18 000 EUROS.

The initial campaign we organized for Teddy was aimed at raising funds for both the for his upcoming genetic tests at Liv Hospital in Istanbul, and for the center for behavioral problems of children on the autism spectrum - Mirte Dilkozem in Sofia, but since we can see that we will not be able to collect the amount for the center each month - namely 3,600 BGN / month, we talked to them on the phone that at this stage we have decided not to start, but to leave it for later. The money we have to raise for the genetic tests remains, we continue to raise it, as well as the money for Teddy's new stem cells !!!

P.S. Above we have written the total amount we need for Teddy at this stage - the amount is the sum of the genetic tests + the two stem cell procedures !!!

!!! FOR ALL THIS, ONCE AGAIN, WE APPEAL TO ALL OF YOU FOR HELP, KIND AND NOBLE PEOPLE - PEOPLE WITH TENDER AND KIND HEARTS !!! PLEASE !!! DO NOT ABANDON OUR LITTLE BOYTEDDY !!! HE NEEDS YOUR SUPPORT !!! WE KNOW THAT YOU WOULD MAKE OUR DREAM COME TRUE, THAT TEDDY WILL BE ABLE TO LEAD A NORMAL SOCIAL LIFE !!!

!!! BE HEALTHY AND BLESSED !!!

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.