Дарители по кампания - Да помогнем на Теодора отново да ходи


19.18 лв. преди 1 месец
18.21 лв. преди 1 месец
48.8 лв. преди 3 месеца
77.55 лв. преди 5 месеца
48.76 лв. преди 5 месеца
28.59 лв. преди 5 месеца
38.5 лв. преди 6 месеца
4.43 лв. преди 6 месеца
9.36 лв. преди 6 месеца
6.39 лв. преди 6 месеца
9.36 лв. преди 6 месеца
1955.46 лв. преди 6 месеца
18.82 лв. преди 6 месеца
19.18 лв. преди 6 месеца
9.34 лв. преди 6 месеца
48.8 лв. преди 6 месеца
19.22 лв. преди 6 месеца
7.95 лв. преди 7 месеца
19.22 лв. преди 7 месеца
19.22 лв. преди 7 месеца
105.31 лв. преди 7 месеца
14.29 лв. преди 7 месеца
19.19 лв. преди 7 месеца
48.8 лв. преди 7 месеца
97.89 лв. преди 7 месеца
98.03 лв. преди 7 месеца
97.68 лв. преди 7 месеца
78.38 лв. преди 7 месеца
158.13 лв. преди 7 месеца
105.99 лв. преди 7 месеца
196.7 лв. преди 7 месеца
98.03 лв. преди 7 месеца
19.22 лв. преди 7 месеца
9.36 лв. преди 7 месеца
19.21 лв. преди 7 месеца
196.7 лв. преди 7 месеца
48.76 лв. преди 7 месеца
98.1 лв. преди 7 месеца
9.08 лв. преди 7 месеца
38.86 лв. преди 7 месеца
48.69 лв. преди 7 месеца
9.34 лв. преди 7 месеца
38.94 лв. преди 7 месеца
29.06 лв. преди 7 месеца
95.31 лв. преди 7 месеца
2464.5 лв. преди 7 месеца
14.26 лв. преди 7 месеца
Shape