Да помогнем на Теодора отново да ходи To help Theodora walk again

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
60 Дарители
4010.97 EUR дарени от 54571 EUR
Организатор
Neli Nedeleva
Бенефициент
Теодора Драгомирова Иванова
Крайна дата
Край след 8 дни
Налична сума
573.81 EUR
Neli Nedeleva организира кампания за Теодора Драгомирова Иванова
Край след 8 дни
Налична сума
573.81 EUR

Одобрено изплащане Approved repayment

27-ми юни 2023
Получихме фактура от болницата в Тученица за още един месец рехабилитация според първоначалния план. We received an invoice from the hospital in Tucenica for another month of rehabilitation according to the original plan.
Документи Общо: 1 документа
2000 BGN Плащане по фактура
1.2 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.