Да помогнем на Тихомир да проходи Let us help you to Tikhomir and pass

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0

Да помогнем на Тихомир да проходи Let us help you to Tikhomir and pass

109 Дарители
4196.55 EUR дарени от 9326 EUR
Организатор
Емилия
Бенефициент
Тихомир Кристиянов Тимчев
Крайна дата
Край след 11 дни
Налична сума
1512.87 EUR
Емилия организира кампания за Тихомир Кристиянов Тимчев
Край след 11 дни
Налична сума
1512.87 EUR

Здравейте приятели с добри сърца!

🙏🙏🙏💙💙💙

Искаме да ви разкажем за едно лъчезарно и прекрасно дете.

Това е нашия син Тихомир! Той беше роден преждевременно в 30-тата гестрационна седмица с тегло от едва 1790грама

След дълъг престой в неонаталогията Тихомир беше с преливане и на кръв.

По-късно като стана на 1ги6м се останови, че Тихо е с Децка церебрална парализа (спастична) и вътрешна хидроцефалия и трябваше да се започне всеки месец рехабилитация в гр. Плвене за да може да проходи но впоследствие Тихомир бе пренасочени към гр. София в Специализираната болница за ДЦП. Рехабилитацията там е скъпоструваща,а той е едва на 3г и всеки месец трябва да сме на рехабилитация до навършването на 7-та годинка на Тихомир като към това се прибавят и съпътстващи разходи, за нас става все по-трудно да се справяме сами и имаме нужда от съдействие!!

Вярваме, че с вашата подкрепа, Тихо ще може да изживее едно изпълнено със забавления детство, както и да има възможността да порасне като пълноценен човек. 

Благодарим на всички, които ще ни подкрепят и имаме надеждата, че с ваша помощ ще изправи Тихомир на крака да може да бъде едно самостоятелно дете!!

Hello friends with good hearts!

🙏🙏🙏💙💙💙

We want to tell you about a radiant and wonderful child.

This is our son Tihomir! He was born prematurely in the 30th gestational week weighing only 1790grams

After a long stay in neonatology, Tihomir was transfused and on blood.

Later when Tycho was 1y6m old, it was discovered that he had cerebral palsy (spastic) and internal hydrocephalus and had to start monthly rehabilitation in the town of Tycho. Tihomir was subsequently transferred to the town of Plovdiv. He was transferred to the Specialized Hospital for cerebral palsy in Sofia. Rehabilitation there is expensive, and he is only 3 years old and every month we have to go to rehabilitation until Tihomir is 7 years old, and added to that are the accompanying costs, it is becoming more and more difficult for us to cope on our own and we need help!!

We believe that with your support, Tycho will be able to experience a fun-filled childhood and have the opportunity to grow into a complete person.

Thank you to everyone who will support us and we hope that with your help Tihomir will get back on his feet and be able to be an independent child!!

Виж още
Новини
12-ти юни 2024
Емилия организира кампания за Тихомир Кристиянов Тимчев
Новини 12.06.24 News 12.06.24
Здравейте, Искам да изкажа благодарност към всеки един който ни подкрепя с малко или много искам да ви кажа за Тихомир че продължаваме с рехабилитация... Hello, I want to express my gratitude to everyone who supports us with a little or a lot I want to tell you for Tihomir that we continue with rehabili...
 
3-ти юни 2024
Емилия организира кампания за Тихомир Кристиянов Тимчев
Одобрено изплащане Approved repayment
Благодарение на всеки един сбие продължаваме напред нека който не може да ни помогне с парични средства да споделя благодаря много на всички който се... Thanks to everyone we are moving forward, let those who can't help us with money share a big thank you to everyone who is involved in our cause.
515.47 EUR Плащане по фактура
0.61 EUR Транзакционна такса
20-ти май 2024
Емилия организира кампания за Тихомир Кристиянов Тимчев
Одобрено изплащане Одобрено изплащане
Тази сума ни е нужна за ботокса който ще бъде на 22.05.2024г. Благодаря на всеки който ни подкрепя. Нека всеки който има възможност да ни подкрепи... We need this amount for the botox which will be on 22.05.2024. Thank you to everyone who supports us. Let everyone who has the opportunity to support...
1665 BGN Плащане по фактура
1.2 BGN Транзакционна такса
Виж всички

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.