Дарители по кампания - Да помогнем на Тихомир да проходи


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

68.4 лв. преди 2 месеца
9.37 лв. преди 2 месеца
29.05 лв. преди 2 месеца
97.92 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
4.41 лв. преди 2 месеца
48.06 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 2 месеца
48.75 лв. преди 2 месеца
490.87 лв. преди 2 месеца
196.35 лв. преди 2 месеца
47.15 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
19.15 лв. преди 2 месеца
96.87 лв. преди 2 месеца
4.42 лв. преди 2 месеца
9.08 лв. преди 2 месеца
48.67 лв. преди 2 месеца
18.55 лв. преди 2 месеца
19.15 лв. преди 2 месеца
2.45 лв. преди 2 месеца
4.22 лв. преди 2 месеца
1.47 лв. преди 2 месеца
19.12 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
9.35 лв. преди 2 месеца
19.15 лв. преди 2 месеца
196.5 лв. преди 2 месеца
19.2 лв. преди 3 месеца
9.33 лв. преди 3 месеца
98 лв. преди 3 месеца
48.25 лв. преди 3 месеца
9.28 лв. преди 3 месеца
9.34 лв. преди 3 месеца
68.4 лв. преди 4 месеца
18.17 лв. преди 4 месеца
19.2 лв. преди 7 месеца
24.12 лв. преди 7 месеца
12.3 лв. преди 7 месеца
48.76 лв. преди 7 месеца
56.79 лв. преди 8 месеца
23.69 лв. преди 8 месеца
2.46 лв. преди 8 месеца
98.1 лв. преди 8 месеца
9.08 лв. преди 9 месеца
13.89 лв. преди 9 месеца
9.36 лв. преди 9 месеца
19.21 лв. преди 9 месеца
492.5 лв. преди 9 месеца
1.47 лв. преди 9 месеца
Shape