Да помогнем на Тихомир да проходи Let us help you to Tikhomir and pass

Лечение,медицина и рехабилитация 0/0
109 Дарители
4196.55 EUR дарени от 9326 EUR
Организатор
Емилия
Бенефициент
Тихомир Кристиянов Тимчев
Крайна дата
Край след 7 дни
Налична сума
1512.87 EUR
Емилия организира кампания за Тихомир Кристиянов Тимчев
Край след 7 дни
Налична сума
1512.87 EUR

Одобрено изплащане Payment approved

5-ти април 2024
Здравейте Искам да ви кажа че продължаваме смело напред с подобрение борим се и ще продължаваме заедно с вас напред всички който ни подкрепяте Заедно с вас можем да продължим Искам да ви кажа че малкия са му назначили машина робот за раздвижване но той е скъпо струваш 200 лева е на ден занапред за да го включим трябва да съберем повече средства,той се справя на него Hello I want to tell you that we continue bravely forward with improvement we are fighting and will continue together with you forward all who support us Together with you we can continue I want to tell you that the little one have appointed him a robot machine for agitation but he is expensive you cost 200 leva is a day for the future to include him we need to raise more funds, he is doing on it
Документи Общо: 1 документа
846 BGN Плащане по фактура
1.2 BGN Транзакционна такса

Стриктни правила за изплащане на дарените средства

В платформата PavelAndreev.BG има ясно определени правила за изплащане на дарените средства при медицинските кампании. Те гарантират, че всички средства ще бъдат оползотворени целево за лечението и съпътстващите го разходи. Всички документи, по които е направено плащане са видни в секция Новини.

Лесно е да дарите

6 лесни начина да направите своето дарение - карта, PayPal, ApplePay, GooglePay, Revolut, IBAN.

Прегледен отчет

В секция Новини ще откриете информация от инициаторите на кампаниите.

Доверена платформа

PavelAndreev.BG е най-сигурната платформа за организиране на следващата ти кампания.