Дарители по кампания - Да помогнем на Тони


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

98 лв. преди 1 ден
98 лв. преди 1 ден
99.97 лв. преди 1 ден
9.33 лв. преди 1 ден
73.37 лв. преди 1 ден
9.35 лв. преди 2 дни
97.77 лв. преди 2 дни
689 лв. преди 2 дни
29.05 лв. преди 2 дни
14.26 лв. преди 2 дни
98 лв. преди 2 дни
93 лв. преди 3 дни
48.64 лв. преди 4 дни
186.51 лв. преди 4 дни
327.5 лв. преди 5 дни
98 лв. преди 5 дни
48.75 лв. преди 5 дни
327.32 лв. преди 5 дни
488.36 лв. преди 5 дни
48.75 лв. преди 5 дни
4.42 лв. преди 5 дни
48.71 лв. преди 5 дни
48.75 лв. преди 5 дни
9.38 лв. преди 5 дни
19.26 лв. преди 6 дни
97.92 лв. преди 6 дни
9.35 лв. преди 6 дни
48.75 лв. преди 6 дни
42.74 лв. преди 1 седмица
48.64 лв. преди 1 седмица
66.48 лв. преди 1 седмица
67.4 лв. преди 1 седмица
98 лв. преди 1 седмица
29.12 лв. преди 1 седмица
97.13 лв. преди 1 седмица
18.87 лв. преди 1 седмица
19.17 лв. преди 1 седмица
1086.3 лв. преди 1 седмица
19.18 лв. преди 1 седмица
48.75 лв. преди 1 седмица
196.5 лв. преди 1 седмица
48.75 лв. преди 1 седмица
48.71 лв. преди 1 седмица
491.62 лв. преди 1 седмица
492 лв. преди 1 седмица
29.05 лв. преди 1 седмица
294.77 лв. преди 1 седмица
9.33 лв. преди 1 седмица
46.78 лв. преди 1 седмица
98 лв. преди 1 седмица
9.35 лв. преди 1 седмица
48.25 лв. преди 1 седмица
492 лв. преди 1 седмица
48.75 лв. преди 1 седмица
38.9 лв. преди 1 седмица
19.18 лв. преди 1 седмица
29.05 лв. преди 1 седмица
48.75 лв. преди 1 седмица
48.64 лв. преди 1 седмица
97.03 лв. преди 1 седмица
9.35 лв. преди 1 седмица
98 лв. преди 1 седмица
19.15 лв. преди 1 седмица
48.75 лв. преди 1 седмица
4.43 лв. преди 1 седмица
97.77 лв. преди 1 седмица
14.26 лв. преди 1 седмица
295 лв. преди 1 седмица
48.75 лв. преди 1 седмица
14.24 лв. преди 1 седмица
392.6 лв. преди 1 седмица
19.2 лв. преди 1 седмица
28.52 лв. преди 1 седмица
9.33 лв. преди 1 седмица
48.81 лв. преди 1 седмица
29.05 лв. преди 1 седмица
98 лв. преди 1 седмица
97.92 лв. преди 1 седмица
97.77 лв. преди 1 седмица
97.92 лв. преди 1 седмица
492 лв. преди 1 седмица
24.07 лв. преди 1 седмица
491.98 лв. преди 1 седмица
19.15 лв. преди 1 седмица
48.12 лв. преди 1 седмица
97.55 лв. преди 1 седмица
196.35 лв. преди 1 седмица
19.18 лв. преди 1 седмица
48.71 лв. преди 1 седмица
9.37 лв. преди 1 седмица
295 лв. преди 1 седмица
48.64 лв. преди 1 седмица
19.2 лв. преди 1 седмица
9.34 лв. преди 1 седмица
28.98 лв. преди 1 седмица
97.95 лв. преди 1 седмица
245.75 лв. преди 1 седмица
9.34 лв. преди 1 седмица
96.9 лв. преди 1 седмица
47.87 лв. преди 1 седмица
48.75 лв. преди 1 седмица
24.07 лв. преди 1 седмица
48.75 лв. преди 1 седмица
24.09 лв. преди 1 седмица
19.2 лв. преди 1 седмица
196.5 лв. преди 1 седмица
19.18 лв. преди 1 седмица
23.69 лв. преди 1 седмица
0.81 лв. преди 1 седмица
78.12 лв. преди 1 седмица
19.18 лв. преди 1 седмица
19.15 лв. преди 1 седмица
19.15 лв. преди 1 седмица
48.75 лв. преди 1 седмица
18.2 лв. преди 1 седмица
19.18 лв. преди 1 седмица
19.2 лв. преди 1 седмица
38.95 лв. преди 1 седмица
48.71 лв. преди 1 седмица
19.15 лв. преди 1 седмица
19.15 лв. преди 1 седмица
48.75 лв. преди 1 седмица
98.24 лв. преди 1 седмица
9.34 лв. преди 1 седмица
21.14 лв. преди 1 седмица
29.03 лв. преди 1 седмица
196.42 лв. преди 1 седмица
9.35 лв. преди 1 седмица
Shape