Дарители по кампания - Да помогнем на Васил


Сумите в секция Дарители са със спадната транзакционна такса.

9.35 лв. преди 7 месеца
19.2 лв. преди 7 месеца
23.75 лв. преди 8 месеца
361 лв. преди 8 месеца
142.5 лв. преди 8 месеца
57.94 лв. преди 8 месеца
97.92 лв. преди 8 месеца
28.5 лв. преди 9 месеца
4.41 лв. преди 9 месеца
492 лв. преди 9 месеца
87.95 лв. преди 9 месеца
47.5 лв. преди 9 месеца
1204.22 лв. преди 9 месеца
196.65 лв. преди 9 месеца
2086.96 лв. преди 9 месеца
19.2 лв. преди 9 месеца
4.41 лв. преди 9 месеца
28.94 лв. преди 9 месеца
48.64 лв. преди 9 месеца
48.71 лв. преди 9 месеца
4.41 лв. преди 9 месеца
25.11 лв. преди 9 месеца
9.33 лв. преди 9 месеца
48.21 лв. преди 9 месеца
29.05 лв. преди 9 месеца
19.15 лв. преди 9 месеца
12.28 лв. преди 9 месеца
18.89 лв. преди 9 месеца
19.15 лв. преди 9 месеца
28.98 лв. преди 9 месеца
4.42 лв. преди 9 месеца
9.33 лв. преди 9 месеца
48.64 лв. преди 9 месеца
19.18 лв. преди 9 месеца
589 лв. преди 9 месеца
97.13 лв. преди 9 месеца
9.33 лв. преди 9 месеца
114 лв. преди 10 месеца
97.98 лв. преди 10 месеца
98 лв. преди 10 месеца
4.41 лв. преди 10 месеца
689 лв. преди 10 месеца
184.27 лв. преди 10 месеца
4.41 лв. преди 10 месеца
9.34 лв. преди 10 месеца
48.71 лв. преди 10 месеца
48.75 лв. преди 10 месеца
5.86 лв. преди 10 месеца
38.78 лв. преди 10 месеца
48.75 лв. преди 10 месеца
48.75 лв. преди 10 месеца
33.56 лв. преди 10 месеца
19.2 лв. преди 10 месеца
28.12 лв. преди 10 месеца
29.03 лв. преди 10 месеца
245.75 лв. преди 10 месеца
9.33 лв. преди 10 месеца
19.15 лв. преди 10 месеца
97.92 лв. преди 10 месеца
47.04 лв. преди 10 месеца
48.75 лв. преди 10 месеца
122.62 лв. преди 10 месеца
14.24 лв. преди 10 месеца
48.75 лв. преди 10 месеца
292 лв. преди 10 месеца
94.51 лв. преди 10 месеца
38.9 лв. преди 10 месеца
29.03 лв. преди 10 месеца
97.77 лв. преди 10 месеца
1.47 лв. преди 10 месеца
Shape